top of page

Låt oss nätverka

Kontakt

Har du frågor? Vill du delta?

Adress

Hvitfeldtsplatsen 6, 411 20 Göteborg, Sverige

Mail-Adress

Vi hör av oss!

Om oss

POLITIK.KULTUR.
 samtal

Under vintern och våren 2023 kommer vi att genomföra en serie politiska och kulturella event på Nefertiti i Göteborg.

Vi har bestämt oss för att försöka vara med och fylla en bit av det tomrum som skapats när de politiska partierna förlorat allt fler medlemmar och dragit sig tillbaka till slutna rum där medborgarna lyser med sin frånvaro. Samtidigt inriktas politiken på detaljer som i praktiken saknar betydelse för medborgarna. Reträtten är paradoxal, för en så komplicerad och sammansatt politisk, social och ekonomisk problembild som finns nu har vi inte sett på många decennier. 

 

Därför kommer vi under våren att ha gott om tillfällen att lyfta både dagsaktuella frågor och de långsiktiga samhällsförändringar som den nya regeringen möter.

 

Omvärlden domineras av krig, klimatförändringar och oro, inflationen är utbredd och skapar oförutsägbarhet och hot som ingen hade föreställt sig för bara ett år sedan. Andra självklara ämnen är Sveriges förändring och var vi är på väg nu.

Vi var länge ett mycket homogent land, där vi delade referensramar och hade ungefär samma inkomster och utbildning. Men de senaste decennierna har det ändrats. Vi har en situation i städerna där segregationen växt oavbrutet sedan sjuttiotalet och där utanförskap och våld är växande problem.

 

Men vi har också en klyfta mellan stad och land som växt rekordstarkt de senaste tre decennierna och som nu i september blev avgörande för valutgången. Den starka förändringen har också lett till intensiva kulturkrig där det pågår interna ställningsstrider både inom den traditionella högern och vänster om hur verkligheten egentligen ser ut och bör tolkas. 

bottom of page